Centrum Meblowe DOMAR S.A. - SZCZAWNICKA.PL oferuje do sprzedaży towar wyłącznie nowy objęty gwarancją Producenta i/lub Importera. Jeśli nie podano inaczej - gwarancja udzielona jest na 24 miesiące od daty zakupu.


Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę będącego jego Producentem i/lub Importerem, czyli gwaranta.

Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

 •     nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
 •     czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
 •     uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
 •     stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną prawną.W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 •     wymiany towaru na nowy;
 •     naprawy towaru;
 •     obniżenia ceny;
 •     odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Konsumenta. Konsument reklamujący rzecz u sprzedawcy w ramach rękojmi ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności przewidzianych w Ustawie DOMAR będzie proponował inne rozwiązanie, w tym celu będzie brał pod uwagę:

 •     łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 •     charakter wady – istotna czy nieistotna;
 •     to, czy towar był wcześniej reklamowany.


Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. W przypadku, kiedy odmowa przedsiębiorcy dotyczyć będzie wymiany produktu, to można następnie żądać naprawy. Istnieje również możliwość skorzystania z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

zgłoś reklamację tutaj

 


Bydgoskie Meble - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję - dla mebli kupionych od 19.01.2015

 

Bydgoskie Meble - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję dla mebli kupionych do 18.01.2015

 

Bydgoskie Meble - meble tapicerowane - pobierz gwarancję

 

Etap-Sofa - meble tapicerowane - pobierz gwarancję

 

Forte - meble skrzyniowe  - rękojmia sprzedawcy

 

Janpol - materace - pobierz gwarancję

 

Libro - meble tapicerowane - pobierz gwarancję

 

Mebin - meble skrzyniowe z litego drewna - pobierz gwarancję

 

Lubuskie Fabryki Mebli - meble tapicerowane - rękojmia sprzedawcy

 

Bogfran - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję

 

Dąb Gdynia - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję

 

Dąb Gdynia - meble tapicerowane - pobierz gwarancję

 

Dig-Net - meble skrzyniowe  - pobierz gwarancję

 

Meble Wójcik - meble skrzyniowe - rękojmia sprzedawcy

 

Paged Meble - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję

 

Restol - meble skrzyniowe  - rękojmia sprzedawcy

 

Stolkar - meble skrzyniowe (kuchenne) - pobierz gwarancję

 

Szynaka - meble skrzyniowe - pobierz gwarancję


Przepisy i procedury obowiązują od 25.12.2014r.